نشا سایز 10

نشا سایز 10

جنس pp
ارتفاع 9cm
دهانه 9cm
رنگ بندی مشکی