نشا سایز 6

نشا سایز 6

جنس pp
ارتفاع 5.5cm
دهانه 5.5cm
رنگ بندی مشکی