نشا سایز 8

نشا سایز 8

جنس pp
ارتفاع 7cm
دهانه 7cm
رنگ بندی مشکی