کاسه پتوسی

دهانه 20 cm
ارتفاع 13 cm
قطر پایین 14 cm
پشت تا پشت بالا 23 cm
تعداد در هر بسته 250
رنگ بندی مشکی
قیمت هر بسته 562,500 تومان
قیمت واحد 2,250 تومان

توضیحات

کاسه پتوسی