کاسه کوچک

دهانه 14 cm
ارتفاع 10 cm
قطر پایین 10 cm
پشت تا پشت بالا 16 cm
تعداد در هر بسته 250
رنگ بندی مشکی
قیمت هر بسته 275,000 تومان
قیمت واحد 1,100 تومان

توضیحات