گلدان آویز متوسط

گلدان آویز متوسط

جنس pp
ارتفاع 11cm
دهانه 16.5cm
رنگ بندی مشکی